Usluge

USLUGE ZA POTREBE OZAKONjENjA (LEGALIZACIJE) OBJEKATA
• Geodetski snimak
• Elaborat geodetskih radova
• Elaborat etažiranja objekata
• Elaborat ucrtavanja objekata u katastar
• Izveštaj zatečenog stanja

KATASTARSKE I GRAĐEVINSKE PARCELE
• Idetifikacija parcela
• Obeležavanje (omeđavanje) parcela
• Deoba parcela
• Formiranje građevinskih parcela
• Projekti geodetskog obeležavanja
• Interna deoba parcela
• Utvrđivanje faktičkog stanja

PRIBAVLjANjE DOKUMENTACIJE IZ KATASTRA
• Listovi nepokretnosti
• Kopije plana parcele
• Kopije plana podzemnih vodova
• Uverenja o kućnom broju
• Uverenja o nazivu ulica
• Uverenja o prethodnim zahtevima na parceli
• Uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti

GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANjE
• Katastarsko – topografski planovi
• Situacioni planovi

GEODETSKI RADOVI PRI IZGRADNjI OBJEKATA
• Horizontalno i vertikalno obeležavanje položaja objekta
• Obeležavanje širokog iskopa
• Protokoli regulacije
• Kontrola temelja i geometrije objekta
• Geodetski snimak izvedene konstrukcije objekta
• Elaborati geodetskih radova za potrebe tehničkog prijema objekta
• Kontrola sleganja objekata
• Obračun kubatura zemljišta

GEODETSKI RADOVI NA PODZEMNIM INSTALACIJAMA
• Geodetski snimak novopostavljenih vodova
• Obeležavanje trase vodova
• Snimanje vodova radi ucrtavanja u katastar vodova
• Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

BRISANjE OBJEKATA IZ KATASTRA

URBANISTIČKI PROJEKTI

PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

VEŠTAČENjE IZ OBLASTI GEODEZIJE

USLUGE ARHITEKTE:
• Izveštaj o zatečenom stanju-legalizacija
• Izrada idejnog projekta
• Izrada glavnog projekata za dobijanje građevinskih dozvola
• Izrada projekta enterijera
• Adaptacije i dogradnje građevinskih objekata
• Konsultantske usluge