Geodetska organizacija Petrovac

GEO-IMAGE DOO

Posedujemo sve potrebne licence

Licenca za izradu tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.

Usluge naše firme

 • Usluge za potrebe ozakonjenja (legalizacije) objekata
 • Katastarske i građevinske parcele

 • Pribavljanje dokumentacije iz katastra

 • Geodetske podloge za projektovanje

 • Geodetski radovi pri izgradnji objekata

 • Geodetski radovi na podzemnim instalacijama

 • Brisanje objekata iz katastra

 • Urbanistički projekti

 • Projekti parcelacije i preparcelacije

 • Veštačenje iz oblasti geodezije

 • Usluge arhitekte

O nama

GEO-IMAGE Petrovac

Geodetska organizacija „GEO-IMAGE“ DOO Petrovac na Mlavi poseduje licencu za rad izdatu od Republičkog geodetskog zavoda, rešenje broj:952-03-159/2017 od 01.06.2017. i rešenje br.952-03-208/2020 od 07.09.2020. godine

Naše usluge

Pogledajte koje usluge nudi naša geodetska organizacija i koje katastarske radove izvodimo.

USLUGE ZA POTREBE OZAKONjENjA (LEGALIZACIJE) OBJEKATA

• Geodetski snimak
• Elaborat geodetskih radova
• Elaborat etažiranja objekata
• Elaborat ucrtavanja objekata u katastar
• Izveštaj zatečenog stanja

KATASTARSKE I GRAĐEVINSKE PARCELE

• Idetifikacija parcela
• Obeležavanje (omeđavanje) parcela
• Deoba parcela
• Formiranje građevinskih parcela
• Projekti geodetskog obeležavanja
• Interna deoba parcela
• Utvrđivanje faktičkog stanja

PRIBAVLjANjE DOKUMENTACIJE IZ KATASTRA

• Listovi nepokretnosti
• Kopije plana parcele
• Kopije plana podzemnih vodova
• Uverenja o kućnom broju
• Uverenja o nazivu ulica
• Uverenja o prethodnim zahtevima na parceli
• Uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti

GEODETSKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANjE

• Katastarsko – topografski planovi
• Situacioni planovi

Jednostavno i brzo podnesite zahtev.

E-zahtev

Preko naše elektronske forme možete podneti zahteve za izdavanje više različitih dokumenata.

 • Zahtev za upis u katastar nepokretnosti

 • Zahtev za izdavanja kopije parcele.