O nama

Geodetska organizacija DOO „GEO-IMAGE“ Petrovac na Mlavi poseduje licencu za rad izdatu od Republičkog geodetskog zavoda, rešenje broj:952-03-159/2017 od 01.06.2017. i rešenje br.952-03-208/2020 od 07.09.2020. godine
Licenca za rad je data za izradu tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je zakonom predviđena izrada glavnog projekta, za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova, za izvođenje geodetskih radova na izradi geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, za izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i realizaciju projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.
Vlasnik i direktor firme je Životić Saša, specijalista strukovni inženjer geodezije sa radnim iskustvom od preko 20 godina u geodetskim i inženjerskim poslovima. Imaoc je licence prvog reda, broj 01 0309 13 a ima i zvanje stalnog sudskog veštaka geodetske struke (imenovan rešenjem broj 740-05-02099/2014-22, od 02.03.2015. godine). Zaposleni u firmi takođe imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti geodezije a po potrebi se angažuju i saradnici različitih strukovnih profila, radi obavljanja poslova po zahtevu stranaka ( građevinski inženjer, arhitekta, inženjer elektrotehnike, geologije, mašinstva i sl.)

NAJČEŠĆI POSLOVI KOJE OBAVLjAMO:

  • poslovi izvođenja geodetskih radova, u postupku održavanja katastra nepokretnosti i održavanja katastra vodova
  • poslovi izvođenja geodetskih radova za izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima
  • kompletiramo pravnu i tehničku dokumentaciju radi ispunjenja zahteva predmetnog posla i istu predajemo nadležnim državnim organima
  • poslovi primenjene (inženjerske) geodezije prilikom izgradnje: saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka, kanala, hidrotehničkih objekata, elektroenergetskih objekata, naftnih i gasnih postrojenja (niskogradnja), kao i kapitalnih infrastrukturnih objekata: zgrada, visokih konstrukcija i dr. (visokogradnja)

U firmi se neguje prijatna atmosfera i poslovan odnos sa klijentima, uz maksimalno poštovanje dogovora i brzo završavanje ugovorenih poslova.